browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wedstrijden

Er zijn allerlei wedstrijden die (mede) door ons worden georganiseerd. Een aantal daarvan zijn voor een meer of minder breed publiek, andere zijn puur door en voor de eigen leden.

3D van Willem Tell

HBSV Willem Tell houdt sinds 2008 jaarlijks een 3D-verschieting in het Delftse Hout en is geopend voor een breed publiek.

Barebowcompetitie

HBSV Willem Tell organiseert deze competitie samen met enkele andere verenigingen. Dit toernooi is toegankelijk voor leden van alle verenigingen in de regio.

Funverschietingen

Met regelmaat zijn er funverschietingen, door en voor de eigen leden. Traditioneel zijn dat de Paas- en Kerstverschieting, maar leden kunnen altijd in overleg met het bestuur zo’n verschieting organiseren.

Koningsschieten

Het koningsschieten is een traditionele wedstrijd voor leden van HBSV Willem Tell.

Nieuwjaarsverschieting

De nieuwjaarsverschieting is een 25 meter 1-pijls wedstrijd met een alternatieve puntentelling voor leden van HBSV Willem Tell.

ZomerAvondCompetitie (ZAC)

De ZomerAvondCompetitie (ZAC) wordt georganiseerd door en voor de drie handboogverenigingen in Delft: HBSV Frederik HendrikHBSV Reineveld en HBSV Willem Tell.


Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter