browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lid worden?

Voor wie geïnteresseerd is in lidmaatschap van deze vereniging maar nog niet eerder aan boogschieten heeft gedaan is het nodig om de beginnerscursus te volgen. Onder begeleiding van een trainer krijgen beginners in de handboogsport instructie in de beginselen, zoals de juiste houding en natuurlijk veiligheid.

Tijdens de zesdaagse beginnerscursus zorgt H.B.S.V. Willem Tell voor boog, pijlen en beschermingsmaterialen. De lessen zijn op vrijdagavond, de cursus begint telkens om 19.30 u. Als de beginnerscursus op vrijdagavonden niet uitkomt, neem dan gerust contact op met het bestuur van de vereniging. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus kun je lid worden van deze vereniging. Is boogschieten toch niet wat je gehoopt en verwacht had? Even goede vrienden.

Gedurende een korte periode daarna kun je boog en pijlen huren van de vereniging, maar de aanschaf van eigen materiaal heeft de voorkeur. Wij adviseren je graag over de aankoop van boog, pijlen en beschermingsmateriaal.

Wie al wel eerder aan boogschieten heeft gedaan kan aan het bestuur vragen wanneer er iemand beschikbaar is om je schietvaardigheid te beoordelen. We kijken of de basistechniek onder de knie is en of de veiligheidsregels goed bekend zijn. Wie hier aan voldoet kan zonder meer lid worden.

Onder het kopje Berichten worden de data van de beginnerscursus gepubliceerd, en de cursusdagen staan ook bij Evenementen. De maximale groep grootte is 6 personen. Voor een jeugdlid hanteren wij de minimale leeftijd van 14 jaar. Zie ook de kosten van de cursus, booghuur en lidmaatschap.


Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter