browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historie Willem Tell

DE HISTORIE VANWILLEM  TELL  DELFTOPGERICHT  1919

             logo

Handboogschietvereniging Willem Tell is opgericht op 16 September 1919. Hij is ontstaan uit de fabrieks- sportvereniging van Calvé. De eerste banen waren in “Ons Huis” aan de Oude Delft. In de veertiger jaren verhuisde de vereniging naar Café van Mullum, aan Rotterdamseweg 112 te Delft. Daar werd achter het café op 2 banen “heen en weer” geschoten. Daar groeide de vereniging in de jaren vijftig uit naar een bestand van ongeveer 30 leden. HBSV Willem Tell had zelfs een compleet dames team, iets wat in Nederland verder niet voorkwam. Ook deze locatie moest helaas verlaten worden.  Bij de verhuisplannen werd ook een subsidie aangevraagd bij de Gemeente Delft. Helaas telde de vereniging nog maar 8 leden en kwam daardoor niet voor subsidie of een andere locatie in aanmerking. Na veel inspanning van het bestuur, en deelname als verkooppunt voor de toto, kwam het verenigingsleven weer terug en kon men in 1972 toch verhuizen naar de huidige locatie aan de Rotterdamseweg 183. Men opende een houten clubgebouw met 4 banen voor het “heen en weer” schieten, en 7 banen voor het één kant op schieten. De vereniging telde inmiddels weer 25 leden.   In 1993 werd gebouwd aan het huidige onderkomen,dat aan de buitenkant van steen is. Deze bouw ging niet zonder problemen en duurde ruim 10 maanden in plaats van de geplande 8 weken. Door faillissement van aannemers werd het gebouw grotendeels door de leden zelf gebouwd, met hier en daar wat professionele hulp. Een prachtig clubgebouw met 8 banen op 25 meter en een open tuin, waar zelfs buiten op 8 banen 18 meter geschoten kan worden. In 1994 was de grote opening, die tegelijkertijd gevierd werd met het 75- jarig bestaan. Inmiddels telt de vereniging weer rond de 60 leden, en staat vooral bekend als een gezellige vereniging. Veel vernieuwingen en moderniseringen zorgen ervoor dat zowel het gebouw als de vereniging met zijn tijd mee blijven gaan. In 2019 vierden we ons honderdjarig bestaan.

(met dank aan oud-voorzitter Wim Kooy)


Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter