browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Contributie

Van de leden wordt verwacht dat de bedragen tijdig worden overgemaakt op rekening NL10 INGB 0000 2568 90 op naam van HBSV Willem Tell.

Contributie HBSV Willem Tell

De contributiebedragen voor 2022 zijn als volgt:

Volwassenen € 15,- per maand
Jeugd (14-17) / 65+ € 11,50 per maand

Tarieven lidmaatschap NHB

De tarieven voor lidmaatschap van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) voor 2022 zijn als volgt:

Volwassenen € 59,- per jaar
Jeugd tot 18 jaar € 29,50 per jaar

Bij inschrijving NHB na 1 juli geldt het halve bedrag.

Cursusgeld en booghuur

Cursusgeld (6 avonden) € 30,-
Huur clubboog (max. 6 maanden) € 10,- per maand

 


Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter