browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

De doelen

Op de Olympische spelen zie je doelplaten met gekleurde ringen, geprikt op schijven geperst stro op een statief. Hoewel de meest gangbare is dit maar één van vele doelen voor de handboogsport, en daarmee maar één van vele soorten wedstrijd.

3D schieten

3D schieten is een simulatie van de jacht. Langs een uitgezet traject staan schuimstof diermodellen die je moet proberen te raken vanaf vastgestelde posities, de zogenaamde plok. Vaak zijn er 3 plokken per doel: geel voor aspiranten (kortste afstand), blauw voor barebowschutters en rood voor vizierschutters (langste afstand). De afstanden zijn onbekend, en dat is meteen één van de uitdagingen van dit type wedstrijd. De score hangt er van af of je raakt met de eerste, tweede of derde pijl, en of je het beest in het midden raakt (de “kill”) of daarbuiten. Andere uitdagingen zijn: lastig voetenwerk door ongelijke ondergrond, omhoog of omlaag richten, hindernissen zoals bomen of takken en soms zijn er bewegende doelen. Willem Tell organiseert jaarlijks een 3D-wedstrijd.

Archery tag / archery attack

Geloof het of niet, hier schiet je op mensen. Dat vraagt natuurlijk wat maatregelen zoals een voldoende zwakke boog, LARP-pijlen (pijl met rubber ballon in plaats van een punt) en beschermende maskers. Archery tag is feitelijk het spel trefbal, maar dan met pijl en boog. Archery attack is de handboog-tegenhanger van paintball.

Clout schieten

In middeleeuwse oorlogsvoering moesten schutters een regen van pijlen laten neerkomen op een naderend leger. Dit gebeurde op ruime afstand, en om dat te oefenen werd een lap stof (Viking: clud, Engels: clout) op de grond gelegd en moest je van een bepaalde afstand je pijl daarin laten landen. Dit bestaat nog steeds als wedstrijdvorm, maar nu zet men doorgaans een vlag neer en wordt met een touw om de vlaggestok gemeten hoe ver elke pijl van de vlag is neergekomen. Gangbare afstanden voor volwassenen zijn 180 yard voor heren (~165 meter) en 140 yard voor dames (~125 meter). De uitdagingen hierbij zijn dat de boog krachtig genoeg moet zijn, de pijl licht, en dan nog sta je in een lastige houding om de pijl ongeveer 30-45 graden omhoog te richten.

Run-archery

Het omver schieten van 20 cm brede doelwitten is niet heel bijzonder, maar wordt lastig doordat je buiten adem bent. Je loopt 4 ronden van 1000 meter met daartussen 3 schietronden van 3 doelen. Per gemist schot moet je nog eens 100 meter extra rennen. Winnaar is de eerste die over de finish komt, dus elk persoon zoekt de balans tussen hard rennen en accuraat schieten.

Staande wip

In België is deze wedstrijdvorm wat meer in zwang dan in Nederland. Aan een bewegend deel (wip) op een paal van 28 meter hoogte zijn plastic bollen (“vogels”) bevestigd als doelwit. De houding om 90 graden omhoog te schieten is nog lastiger dan het clout schieten. De pijlen hebben een stompe punt, zodat een terugvallende pijl geen letsel veroorzaakt.

Veldschieten

Dit type wedstrijd lijkt vrij veel op de 3D, maar dan staan er doelpakken in plaats van diermodellen. De blazoenen (doelplaten) zijn zwart voor de ringen 1 t/m 8, en geel voor 9 en 10.

Wedstrijdschieten

Ondanks de veelheid aan wedstrijdvormen wordt met wedstrijdschieten, of target schieten, gedoeld op de meest gangbare vorm van handboogsport: het schieten op blazoenen vanaf vaste, welbekende afstanden. Gangbare afstanden zijn 18 en 25 meter voor binnen, en buiten schiet men afstanden van 30 tot en met 90 meter.


Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter