browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nieuwe Keizer Recurve

Posted by on 27 juli 2019

Op vrijdag 26 juli 2019 was het dan zover: het Koning – Keizer duel Recurve. Deze is kort maar krachtig: 16 pijlen als 25 meter 1 pijl. De korte versie: we hebben een nieuwe Keizer Recurve!

Op de dag van het Koningsschieten (zondag 16 juni) was de huidige Keizer Recurve verhinderd, daarom kon het duel niet meteen plaatsvinden. In overleg is een datum geprikt, en op 19 juli heeft Koning Wim de formele uitdaging gedaan aan Keizer Willem. De Keizer en kandidaat-Keizer vonden dat deze zeldzame gebeurtenis een publiek verdient en kozen voor een reguliere schietavond: vrijdag 26 juli om 20:00.

Na elk 5 proefpijlen ging het duel van start. Na ruim een half uur waren de 16 tellende pijlen verschoten. De Keizer heeft zich kranig geweerd maar de kandidaat-Keizer was deze dag sterker en won met een duidelijk verschil. Later gaf Willem toe maar weinig te hebben getraind waardoor hij moeite had met de klikker.

Tot slot natuurlijk de ceremonie. Kandidaat-Keizer Wim leverde het Koningskruis in en ontving van Willem iets wat maar weinig leden met eigen ogen hadden gezien: het Keizerskruis. Willem is 21 jaar Keizer Recurve geweest. Op dit moment is er dus geen Koning Recurve: deze titel vervalt zodra de Keizer wordt uitgedaagd.

Negeer het T-shirt, hij is gewoon Keizer nu.

Leve Keizer Wim! En veel succes aan alle Recurve schutters natuurlijk.

Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter