browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Paasverschieting 2017

Posted by on 17 april 2017

Afgelopen zondag 9 april was de Paasverschieting van 2017. Een gezellige groep van 24 schutters deed mee op deze heerlijke lentedag.

Deel van de poster gemaakt door Mark Buitenhuis.

Vanaf 10 uur was de inloop met koffie en gebak, dat laatste was door Popko gemaakt in riante hoeveelheid. Ongeveer tien voor elf sprak Henk een welkomstwoord, daarna kregen de deelnemers uitleg over de puntentelling van de ochtendsessie door Roeland. De puntentelling kwam een aantal aanwezigen al bekend voor, maar toch waren de meeste mensen verrast toen de luiken opengingen.

Wasbeerie de wasbeer, één van de vijf 3D-doelen.

De ochtendronde was een mini-3D van 5 dieren, met namen geïnspireerd op een aflevering van South Park. De schutters kregen nog enkele instructies voor deze mini-3D, zoals het plaatsen van de voet aan de plok. De 3D was pijlvriendelijk opgezet, slechts een handjevol pijlen is gesneuveld. De meeste elementen van een echte 3D waren aanwezig: bomen (oké, kartonen kokers) en takken in de weg, ongelijk voetenwerk en schieten in een ongemakkelijke hoek.

Schouders op één lijn houden, ook bij lastig voetenwerk.

Ondanks dat bleek de ronde tamelijk eenvoudig en leverde hoge scores op, vooral bij de ervaren 3D-schutters. Even over twaalf had iedereen alle doelen tweemaal geschoten en was het tijd voor lunchpauze. Deze bestond uit diverse belegde broodjes en paasstol, waarbij de mensen gezellig napraatten en fantaseerden over het vaker houden van een kleine 3D.

Zwijnie het zwijn. En pas op de overhangende takjes.

Rond één uur werden de thema-blazoenen en puntentelling toegelicht door René waarna de middagronde van start ging. Het blazoen met de ei-vormige schietschijf stond op 18 meter, de thema-blazoenen waren wat dichterbij gezet. Één van de thema-blazoenen was de poster waarop Cartman was vervangen door een ei… hoe toepasselijk.

Thema-doelen, één daarvan was de poster.

Om twee uur had iedereen alle doelen een keer geschoten en was de verschieting ten einde. Kwart over twee was de prijsuitreiking, afgesloten met een dankwoord aan ieder die heeft meegeholpen. De gevreesde aankondiging wie de Kerstverschieting moest organiseren bleef uit: zoals besloten op de laatste ALV is het organiseren van funverschietingen vanaf nu geheel op vrijwillige basis.

We hebben enorm geboft met het weer.

Er werd nog wat nagepraat en de nodige pijlen geschoten, omdat het zulk heerlijk lenteweer was.

Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter