browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Opening verlengde schietbaan

Posted by on 11 oktober 2016

Afgelopen zaterdag 8 oktober 2016 was de officiële opening van onze verlengde schietbaan. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig, ongeveer even veel leden als oud-leden.

We werden welkom geheten en onze voorzitter verhaalde van de geschiedenis van Willem Tell. Vanf het heen-en-weer schieten achter een café via de verhuizing naar het huidige adres, de bouwperikelen begin jaren 90 tot de aanloop naar de huidige verlengde banen. De spanning werd nog even opgevoerd, want eerst werden nog 4 leden bekroond tot Lid van Verdienste wegens jarenlange inzet voor de vereniging.

Uitreiking oorkonde Lid van Verdienste

Uitreiking oorkonde Lid van Verdienste

Van links naar rechts: Ria van Oel, Wim van Oel, Ruud Wolters en Willem den Braver. Vervolgens werden de luiken geopend door de voorzitter en de jeugdleden en zo werd de verlengde schiebaan onthuld.

Onthulling van de verlengde baan met nieuwe doelkarren.

Onthulling van de verlengde baan met nieuwe doelkarren.

We begaven ons naar buiten waar de voorzitter verder vertelde aan de geïnteresseerden hoe één en ander was verlopen en wat we nu eigenlijk hebben. De maximale afstand is ongeveer 38 meter vanaf de schietlijn binnen, 31 meter vanaf de schietlijn buiten. Met 8 doelkarren kan per baan een andere afstand worden geschoten, en ze zijn makkelijk verrijdbaar vergeleken met de eerdere situatie waar de pakken met en palletwagen werden verreden.

De voorzitter vertelt over de bouw van de doelkarren.

De voorzitter vertelt over de bouw van de doelkarren.

De doelpakken en ook de overkapping werden waarderend bekeken. De overkapping is lekker ruim en herbergt o.a. de voeding van de LED-verlichting die is gemonteerd onder de overkapping, langs de baan én op de doelkarren.

Nieuwe pijlenvanger en overkapping.

Nieuwe pijlenvanger en overkapping, alles LED-verlicht.

Het was frisjes buiten en na zo’n half uurtje waren de meesten weer binnen om na te praten. We zullen met blijdschap terugdenken aan deze dag en hopen vele jaren plezier te mogen beleven aan onze verlengde schietbaan.

Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter