browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Boogschieten in de lift

Posted by on 1 juli 2017

Nu wisten wij allang dat handboogschieten populair is, maar leuk dat ook NOS hier een artikel aan weidt. We stippen een paar punten uit dit artikel aan.

Het artikel zet de handboogsport in de schijnwerpers, en dat is leuk. Het aantal Nederlanders dat de sport beoefent is best groot en groeiende, we kunnen het geen niche meer noemen.

“Meer dan tienduizend Nederlanders doen aan handboogschieten en dat aantal groeit.”

Wij denken dat dit een understatement is. Het artikel citeert de kersverse algemeen directeur van de Nederlandse Handboog Bond (NHB), Arnoud Strijbis. Genoemd is het aantal schutters dat bij de NHB is ingeschreven. Nu is de NHB niet het enige verbond van schutters in Nederland, maar ook zijn er veel recreatieve schutters niet bij een bond aangesloten. Het aantal Nederlanders dat deze sport regelmatig beoefent kon wel eens fors meer zijn dan tienduizend.

“Het 3D-schieten is een goed voorbeeld, die stijl bestond 10 jaar geleden nog niet en is nu sterk in opkomst.”

Nu houdt Willem Tell dit jaar voor de tiende maal een 3D in het Delfste Hout, maar toen we daarmee begonnen bestond deze wedstrijdvorm wel degelijk. In Nederland verschenen de eerste 3D-ronden zo’n 20 jaar geleden, en in bijvoorbeeld Duitsland nog wel eerder. Wat wél klopt is de enorme interesse in 3D de laatste tijd. Waar een paar jaar terug de inschrijvingen nog over meerdere maanden binnendruppelden was de inschrijving bij ons dit jaar al na 2 dagen vol. Bij de bekendere 3D-ronden is dat soms met een uur al bekeken.

Arnoud Strijbis over het fenomeen ledenstop:

“Wij proberen met de bond ervoor te zorgen dat die verenigingen meer trainers of accommodatie krijgen. Dat laatste is natuurlijk heel belangrijk, je wilt niet dat mensen op straat gaan oefenen.”

Het verheugt ons zeer dat de NHB aanbiedt te helpen met zaken als accomodatie. De laatste jaren heeft HBSV Willem Tell langer wel dan niet een ledenstop gekend. Het aantal schietbanen dat we hebben (8) is de voornaamste begrenzing hoewel we extra trainers ook goed kunnen gebruiken.

“In Nederland wordt vooral geschoten met de zogenaamde recurveboog.”

Gedoeld wordt op de Olympische stijl take-down recurve met stabilisator, vizier en andere hulpmiddelen. Bij onze vereniging zijn deze recurve-schutters in de minderheid, en op vele 3D-wedstrijden is dat ook zo. Toch schiet ook bij ons de meerderheid met een recurve-boog: de meeste historische bogen hebben een recurve-vorm, de engelse longbow en de flatbow (ofwel amerikaanse longbow) zijn hierop uitzonderingen.

“Ik kan dit nog niet definitief bevestigen, maar er is een erg grote kans dat wij in 2019 het Europees Kampioenschap 3D organiseren.”

In 2019 zal HBSV Willem Tell haar honderdjarig bestaan vieren. Mocht de komende EK 3D inderdaad in Nederland gebeuren, dan gaan we proberen om in ons jubileumjaar hieraan deel te nemen. Schutters met ervaring en interesse in 3D-schieten hebben we ruim voldoende.

Beheerder: Willem Tell Delft free for life counter